Other languages
  • #display($child)
  • #display($child)
  • #display($child)
  • #display($child)
  • #display($child)
  • #display($child)
  • #display($child)
  • #display($child)
  • #display($child)
  • #display($child)
 • #display($child)
 • #display($child)
 • #display($child)
Other languages
Till startsidan

Guidade visningar

Dagliga guidningar, Anundshög

Varje dag från 6 juli till 9 augusti, klockan 14.00. Turen tar cirka en timme.
Denna guidning omfattar Anundshög, skeppssättningarna, runstenen, Eriksgatan och vadstället. Dessutom berättar guiden bland annat om Jutekärret, labyrinten, rustkammaren, platsen för slaget vid Badelunda år 1521.

Guidning både på svenska och engelska. Samling vid Café Anund.
Badelunda hembygdsförening ansvarar för de guidade visningarna i området.

Pris: 60 kronor per person. Barn upp till 16 år kostnadsfritt i målsmans sällskap.

Guidningar onsdagar, Anundshög och åspartiet mot Tibble

Varje onsdagkväll från 10 juni till 26 augusti, klockan 18.00. Turen tar cirka två timmar.
Denna guidning omfattar Anundshög, skeppsättningarna, runstenen, Eriksgatan, vadstället, Jutekärret, järnåldersgravarna på åsen, labyrinten, rustkammaren, platsen för slaget vid Badelunda år 1521.

Guidning både på svenska och engelska. Samling vid Café Anund.
Badelunda hembygdsförening ansvarar för de guidade visningarna i området.

Pris: 60 kronor per person. Barn upp till 16 år kostnadsfritt i målsmans sällskap.

Boka egen guidad visning

Grupper som vill ha egen guidad visning kan göra förfrågan hos Badelunda hembygdsförening. För pris och bokning, kontakta Bengt Lindh telefon 070-565 41 50.

Boka visning med häst och vagn

Du kan boka en egen guidning med häst och vagn. En tur tar cirka 1,5-2 timmar. Lämpligt för grupper om 8-12 personer. För pris och bokning, kontakta Hans Johansson telefon 070-672 16 38.

För skolor

Stiftelsen Kulturmiljövård ansvarar för skolundervisningen i området. Det pedagogiska programmet passar främst till årskurs 3-6 och särskolan. Verksamheten är kostnadsfri för alla skolor i Västerås stad, både kommunala och friskolor. För skolor från övriga kommuner tillkommer en kostnad.
Här bokar du ditt skolbesök.länk till annan webbplats

Grupp med guide vid skeppssättningarna

Anundshög – ett tusenårigt maktcentrum