Other languages
Other languages
Till startsidan

Om Anundshög

Anundshög ligger vid Badelundaåsen cirka fem kilometer öster om Västerås. Anundshögen är Sveriges största gravhög och byggdes någon gång under tiden 400-1050 e. Kr. Fornlämningsmiljön kring högen är magnifik. 

Västmanlands viktigaste vägskäl

Anundshög var ett maktcentrum under järnåldern (500 f Kr till 1050 e Kr) och en viktig samlingsplats under förhistorisk tid. Området var ett centrum för hela västra Mälardalen och en av knutpunkterna för handeln under vikingatiden.

Badelundaåsen sträcker sig från Siljanstrakten i norr till Nyköping i söder och på den gamla "riksvägen" på åsens rygg gick en under förhistorisk tid mycket viktig handelsväg. När människor färdades mellan jordbruksbygderna vid Mälarkusten och skogsbygderna i norr följde man vägen på Badelundaåsens krön.

Anundshög var ett viktigt vägskäl där åsen korsades av den öst-västliga ridstigen på norra sidan av Mälaren, den som kungarna under medeltid följde på sin Eriksgata. Medeltida skrifter berättar om att ting hölls vid högen.

Anundshögsområdet och Badelundaåsen är därför idag ett av Sveriges största och mest spännande fornlämningsområden. Området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.

Riksintresseområdet Anundshög och Badelundaåsen förvaltas av Västerås stad i samarbete med Statens Fastighetsverk och de privata fastighetsägare som har mark i området.

Mathias Bäck, Kristina Jonsson, Alexandra Sanmark och Marta Lindeberg i samband med arkeologiska grävningar vid tingsstugan 2018. Foto: Bengt Wallén

Utgrävningar

Vid utgrävningar har man bland annat funnit tingsplatsen och en stolprad.

Anundshögen avmålad på 1840-talet med stenarna fällda och träd växande på toppen

Området genom tiderna

Området kring Badelundaåsen har varit av stor betydelse alltsedan bronsåldern.

I slutet av augusti anordnas arkeologins dag på Anundshög. Då kan bland annat barn prova på hur det är att vara arkeolog. Foto: Ingela Lindestad

Arkeologi

Läs mer om arkeologi - läran om det förgångna.

Vacker vårbild vid bäcken på Anundshögsområdet. Foto: Johanna Ljung

Lediga tjänster

Här kan du läsa mer om lediga tjänster, sommarjobb och praktikplatser.