Other languages
Other languages
Till startsidan

Utgrävningar och fynd

Läs mer om några av de utgrävningar och spännande fynd som gjorts kring Badelundaåsen.

Marta Lindeberg, Mathias Bäck, Kristina Jonsson och Alexandra Sanmark vid utgrävningen av tingsplatsen vid Anundshög sommaren 2017. Foto: Bengt Wallén

Marta Lindeberg, Mathias Bäck, Kristina Jonsson och Alexandra Sanmark vid utgrävningen av tingsplatsen vid Anundshög sommaren 2017. Foto: Bengt Wallén

Mathias Bäck, Kristina Jonsson, Alexandra Sanmark och Marta Lindeberg i samband med arkeologiska grävningar vid tingsstugan 2018. Foto: Bengt Wallén

Mathias Bäck, Kristina Jonsson, Alexandra Sanmark och Marta Lindeberg i samband med arkeologiska grävningar vid tingsstugan 2018. Foto: Bengt Wallén

Tingshuset

Vid Anundshög har häradsting hållits under hela medeltiden. Platsen beskrivs som ”rettom tingstad” i medeltida skriftliga källor. Här möttes människor från bygden för att lösa rättsliga tvister. Tvisterna kunde handla om vem som ägde mark eller annan egendom. Tinget dömde även ut straff till personer som begått brott. De flesta källor, från 800-talet och framåt, beskriver att ting hölls utomhus. Det är möjligt att tinget hölls i de stora stensättningarna eller kanske i en speciell byggnad intill.

Vid Anundshög finns också grunden till ett kvadratiskt tingshus som användes på slutet av medeltiden. På 1450-talet flyttades tingsplatsen en kilometer norrut till Badelunda kyrka.

Stolpraden

Från vadstället vid bäcken och nästan 200 meter västerut stod en gång en rad stora stolpar med cirka 5 meters mellanrum. Stolparna kunde vara upp till 80 centimeter tjocka och flera meter höga. Stolpraden har antagligen varit en avgränsning av det heliga området och tingsplatsen mot omvärlden. Innanför låg alla gravar och tinget. Utanför fanns den stora boplatsen söder om Anundshög. Stolpar i östra delen har fått dateringar till medeltid medan en stolpe längre västerut i raden har daterats till ca 300- tal e. Kr. Under september 2021 grävdes ytterligare fyra stolpar ut i raden med huvudsyfte att hitta daterbart material (kol). Fler dateringar kommer att ge vidare kunskap om stolpradens ålder och ev. förekomst av flera byggnads-/återuppbyggnadsfaser.