Other languages
Other languages
Till startsidan

Eriksgatan

Fornlämningarna kring Anundshög visar att området var kärnan i ett maktcentrum under järnåldern. När den valde sveakungen red genom Västmanland på sin Eriksgata stannade han vid tinget vid Anundshög. Här bekräftade västmanlänningarna valet av den nye kungen. Eriksgatan passerade här över bäcken och utmed raden av resta stenar och runstenen. På vägen har många följen med mäktiga personer och kungar passerat.

Vägen med sin runsten och långa rad av stenar gav en värdig ram när ryttarföljen anlände till tinget vid Anundshög. Härifrån red de vidare mot Uppsala.

Vägen är ordentlig underbyggd med bland annat sand i vägbanan. Stenar sattes upp med jämna mellanrum och vadstället över bäcken ställdes i ordning för att ge en bekväm ritt.

En del av natur- och kulturstigen handlar om Eriksgatan. Lyssna via länkarna.

6 - Kungaresa genom Sverige