Other languages
Other languages
Till startsidan

Fler gravar och gravhögar

Många gravar kring Anundshög

När man tittar på en karta över gravfältet kring Anundshög ser allting välordnat ut. Skeppssättningarna och högarna ser ut att vara planerade delar av ett komponerat monument. De största skeppssättningarna seglar rätt in i Anundshög. Kanske uppfördes den största högen och skeppssättningarna inom någon generation.

Gravhögar

Inom området finns förutom den stora Anundshögen ytterligare elva gravhögar och tio runda stensättningar. De varierar i storlek mellan 6 och 33 meter i diameter. Dessa gravar är antagligen lagda över olika generationer medlemmar i samma familj. De flesta gravarna är plundrade för länge sedan, vilket kan ses av groparna i gravarna.

Gravhögar från järnåldern

Gravfält på åsen

Stensättningar på åsen

Andra gravar i området

Intill det gamla grustaget vid vägen söder om Anundshög finns tre stora gravhögar från järnåldern. Jämfört med Anundshög kan de verka små. Dessa är dock mycket stora gravhögar och måste vara byggda över betydande personer från trakten.

Stora ceremonier vid gravläggningen
Dessa högar och stensättningar är säkert brandgravar. Den döde bars till platsen av sin anhöriga. Vi kan gissa att olika ceremonier förberedde den döde för livet i dödsriket. Här byggdes ett gravbål där liket brändes tillsammans med gravgåvorna. Var den döde en hövding brändes kanske även hans båt på bålet. När gravbålet brunnit ut byggdes en hög över brandplatsen.

En storhög undersökt
1956 undersöktes resterna efter en storhög vid grustagskanten. Flera guldföremål påträffades tillsammans med bronsföremål, glas, spelbrickor, kamfodral och en rad andra saker. Allt visar att en mycket betydande man begravts här – kanske en kung från 500-talet e Kr.

Sju stensättningar
Intill de stora gravhögarna finns även sju låga stensättningar. Efter att den döde bränts samlades benen ihop. De krossades och lades tillsammans med gravgåvorna på gravplatsen. Över brandgraven byggdes en låg rund stenpackning.

Gravfältet på Badelundaåsen

I Badelundaområdet finns ett mycket stort antal kända gravar från järnåldern. Bara på åsen mellan kyrkan och E18 finns cirka 500 synliga gravar. Till detta kommer alla gravar som ligger dolda under marken. Det finns säkert minst 2000 gravar på denna korta åssträcka. På åsryggen 200 meter söder om vägen finns ett litet gravfält med en hög, nio runda stensättningar och en skeppssättning. De är troligen från 500–1000 e.Kr.

Formen på en vanlig grav säger inget om vem som ligger där. Kvinnor och män begravdes både i högar och i stensättningar. Gravgåvorna består vanligen av en del personliga ägodelar – smycken och dräktspännen och kanske något extra föremål. Lite mat för färden till dödsriket kompletterade det vanliga innehållet i en grav.

Skeppssättningen är lite annorlunda jämfört med de stora vid Anundshög. Den är byggd med låga stenar och fylld med sten och jord. Vi kan gissa att det är en skeppare eller styrman som har begravts här.

Guld som hittades i en kvinnograv från 300-talet i Tuna, nära Anundshög, i början av 1950-talet. Fynden går att se på Västmanlands läns museum i Västerås.

Kvinnorna och guldskatten i Tuna

Sveriges guldrikaste grav hittades i närheten av Anundshög. I en kvinnograv från 300-talet fanns olika guldföremål som tillsammans vägde 337,6 gram.

Ungefär två kilometer öster om Anundshög byggdes ett hus i början på 1950-talet. När man upptäckte att huset var byggt på ett gravfält undersöktes tomten av arkeologer. Där fanns gravar från 300-talet till cirka år 1050. På gravfältet fanns åtta stycken båtgravar, en mycket betydelsefull typ av begravning avsedd för särskilt viktiga personer.

I en båtgrav har personen placerats i en båt och fått med sig flera föremål som till exempel husgeråd för mat och dryck, smycken, pärlor, mynt, kniv och sax. I samtliga åtta båtgravar på Tuna gravfält var kvinnor begravda.

I den rikast utrustade graven, en gravkammare som byggdes före båtgravarna, hittades en halsring, två armringar, två fingerringar och nålar av guld. Allt är från Danmark. Det fanns även beslag, en fingerring och två skedar av silver, föremål av brons, bronskärl, glasbägare och pärlor.

Kvinnorna hade hög status
Vem var den danska kvinnan? Vilka var de andra kvinnorna? Var kom guldskatten ifrån? Nya intressanta forskningsrön tyder på att kvinnorna i Tuna hade hög status och att de hade ledande funktioner i kultsammanhang. Exempelvis är kvinnorna i båtgravarna placerade i mitten av gravfältet, medan männen ligger begravda på kanterna.

Fynd som en sierskestav, fina tyger med sidenband, amuletter och smycken kan tyda på att de varit så kallade völvor som sejdade om framtiden. En del amuletter, votivringar, stora ryggspännen har kopplingar till Freja, fruktbarhetens gudinna. Frejakulten hade inslag av shamanism och sejd: extatiska akter där den som leder kulten kan se både bakåt och framåt i tiden och in i andra världar.

Guld från Orienten
Några av fynden liknar fynd som hittats i England. Några mynt kommer från Tyskland. En analys av kvaliteten på guldet härleder guldet till Orienten.

En teori är att kvinnan i grav X är en dansk prinsessa. Två av kvinnorna har begravts under vikingatiden och DNA-prov visar att de är släkt med varandra, mor och dotter eller systrar.

Se fynden på länsmuseet
Guldfynden från Tuna i Badelunda är utställda på Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås. De ingår i länsmuseets basutställning om Forntidens folk och fä. Öppettider för utställningen, kafé och butiken finns på Västmanlands läns museums webbplats.

Länk till Västmanlands läns museums webbplats. Länk till annan webbplats.

Grytahögen

Grytahögen är ytterligare en stor kungshög utanför Västerås. Den är hela 41 meter i diameter och 6 meter hög. Intill finns även några mindre gravar.

Till högen är knuten en sägen, känd från 1600-talet. En ungmö bodde i "Tibble Slott" på Badelundaåsen. När hon sökte sig ut till sin älskade blev hon bergtagen av ett troll. Hennes älskade dödade sig då genom att kasta sig på sitt svärd, varefter ungmön bars död ut ur berget. Svärdet och de båda döda lades på en guldvagn. Vagnen skall enligt sägnen stå i Grytahögen. Då den "i sijnom tijdh" framtages ur högen "skall swärdet honom som först kommer, genomränna".