Other languages
Other languages
Till startsidan

Badelundaåsens natur- och kulturstig

Vår fina promenadstig går genom ett av Sveriges mest kulturhistoriskt intressanta områden. Här kan du både njuta av vacker natur och historiska fornlämningar.

Anundshögsområdets äldre historia har fått mycket uppmärksamhet, men utgör bara en del av områdets dimension. Vi har därför valt att presentera delar av den äldre kulturhistorien som är mindre känd och att även lyfta fram information om natur och senare kulturhistoria.

Under promenaden får du bekanta dig med såväl fornnordiska gudar som innovativa hantverkare, smeder och biodlare, med flyttfåglars navigation och bäckens meanderslingor.

Två olika slingor
Stigen är uppdelad på två etapper; den norra och den södra slingan. Den norra slingan är 0,5 km lång och följer området kring Anundshög. Den är tillgänglighetsanpassad och fungerar bra för dig som har svårt att gå eller är rullstolsburen. Den södra slingan är 2 km lång och följer inledningsvis Badelundaåsen för att sedan gå längs vägen öster om åsen. Den södra slingan är anpassad för att vara gångvänlig, men har brantare partier.

Informationsskyltar och ljudfiler
Längs stigen finns tjugo informationsskyltar som berättar om områdets natur och kultur. Skyltarna finns också att läsa som en pdf på Stiftelsen Kulturmiljövårds webbplats.

Länk till skyltarna som pdf. Länk till annan webbplats.

Till varje skylt finns en inläst version och en ljudfil med fördjupning i ämnet.

Länk till sidan med ljudfilerna.

Tillgängligt sedan 2014
Badelundaåsens natur- och kulturstig har skapats genom ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad, Stiftelsen Kulturmiljövård och Badelunda hembygdsförening. Ekonomiskt stöd för projektet har erhållits från Leader, som är en del av EU:s landsbygdsprogram. Projektet har haft som mål att öka tillgängligheten genom att förbättra det spontana stigsystemet i åslandskapet kring Anundshög vid Badelundaåsen. 

Läs mer om tillgänglighetsprojektet på Stiftelsen Kulturmiljövårds webbplats. Länk till annan webbplats.