Other languages
Other languages
Till startsidan

Eriksgatan

Utsikt från Anundshögen över Eriksgatan och gravfältet.

Fornlämningarna kring Anundshög visar att området var kärnan i ett maktcentrum under järnåldern. Vägen förbi platsen markerades med resta stenar och ett unikt runstensmonument. Vägen är ordentlig underbyggd med bland annat sand i vägbanan.

På vägen har många följen med mäktiga personer och kungar passerat. Under medeltiden passerade Eriksgatan över bäcken och utmed raden av resta stenar och runstenen. Den valde sveakungen red genom Västmanland på sin Eriksgata, och stannade vid tinget vid Anundshög. Det kan mycket väl ha varit här västmanlänningarna bekräftade valet av den nye kungen.