Other languages
Other languages
Till startsidan

Välkommen till Anundshög!


Anundshög är ett av Sveriges främsta och mest storslagna fornlämningsområden. Upplev mystiken på platsen för ett viktigt maktcentrum under järnåldern!

Den stora gravhögen "Anundshögen" anses vara Sveriges största gravhög. Den byggdes någon gång under tiden 500–1050 e. Kr, och bildar tillsammans med tvillingskeppssättningen ett storslaget monument unikt för hela Sverige. Runtom finns ett stort gravfält med flera andra gravhögar och skeppssättningar.

Anundshög har länge varit en samlingsplats och knutpunkt för kommunikationer. Under järnåldern markerades vägen förbi platsen med resta stenar och ett unikt runstensmonument. Den vägen är sannolikt Eriksgatan, en historisk färdväg för Svearikes kungar som användes fram till medeltiden. Anundshög användes under medeltiden som tingsplats, långt efter att man slutat begrava folk här.


Guidad tur vid Anundshög.
Anundshögen med en skeppsgrav och maskrosor i förgrunden, solig sommardag.