Other languages
Other languages
Till startsidan

Arkeologi – läran om det förgångna

Badelunda sn, Tibble. Utgrävning, fornlämning. 1922.Badelunda sn, Tibble.Utgrävning, fornlämning. Man i keps hållande spade,1922. Foto: Västmanlands läns museum

Badelunda sn, Tibble. Utgrävning av fornlämning 1922. Foto: Västmanlands läns museum

I slutet av augusti anordnas arkeologins dag på Anundshög. Då kan bland annat barn prova på hur det är att vara arkeolog. Foto: Ingela Lindestad

I slutet av augusti anordnas arkeologins dag på Anundshög.

Människor lämnar alltid spår efter sig. När spår blir gamla räknas de som fornlämningar och ska alltid bevaras. Kulturminneslagen finns för att skydda dem till kommande generationer.

Fasta fornlämningar är enligt Kulturminneslagen lämningar (eller möjligen rester) efter människors verksamhet i forna tider.

En fornlämning kan vara synlig, som till exempel gravhögarna och skeppssättningarna i Anundshögsområdet. Många lämningar är osynliga ovan jord, som till exempel resterna efter en forntida boplats.

Arkeologer arbetar med att undersöka och dokumentera fornlämningar. Det görs oftast när något ska byggas, till exempel en väg eller ett köpcentrum. Till sin hjälp har arkeologer bland annat grävmaskin, spade, hackor och borstar. Det som grävs fram beskrivs i en rapport. På biblioteket och länsmuseet finns rapporter och ibland även fynd från arkeologiska undersökningar. Alla som vill får läsa rapporterna.

Vilka spår lämnar du efter dig? Även dagens hus kan bli en fornlämning!

Länk till Riksantikvarieämbetets Fornsök. Länk till annan webbplats.