Other languages
Other languages
Till startsidan

Labyrinter

Labyrinter är ovanliga fornlämningar som vi oftast hittar i kusttrakterna. I Västmanland finns två äkta förhistoriska labyrinter. Det var ett precisionsarbete att lägga en labyrint.

Labyrinten vid Tibble

2000-3000 stenar användes vid Tibble och lades på rätt plats, så att denna labyrint fick sin jämna och täta form. Vi vet inte varför man byggde labyrinten, men vi kan gissa att den har samband med olika vårriter. En tradition säger att en flicka ställdes mitt i labyrinten. En pojke som följde gången in till mitten skulle befria henne. Från sen tid vet vi att det inte var tillåtet för pojken att röra stenarna. Då fick någon annan försöka.

Labyrinten vid Anundshög
På gräsytan mellan Café Anund och Anundshög finns en liten modell av labyrinten vid Tibble. Ofta populär för barn att leka vid.

Labyrinten vid Hässlö

På Badelundaåsen finns ytterligare en liten labyrint. Denna ligger på den södra delen av åsen vid Hässlö. Den här labyrinten skiljer sig en hel del från labyrinten vid Tibble i Badelunda. Hässlölabyrinten är relativt liten och enkel. Den ligger på kanten till en stor dödisgrop.

Labyrinten vid Tibble.
En hund har hittat in till centrum av labyrinten vid Café Anund. Den är en mindre kopia av labyrinten vid Tibble. Foto: Antti Korhonen
Labyrint vid Hässlö.