Other languages
Other languages
Till startsidan

Skeppssättningar

En skeppssättning består av resta stenar som placerats i form av ett skepp. Det är en typisk nordisk fornlämning som främst finns på gravfält. Skeppssättningarna kan ha symboliserat riktiga båtarna på färden till dödsriket och använts som festplats till de begravdas ära. Stora skeppssättningar har troligtvis kommunicerat makten och styrkan hos samhällselitens krigsskepp.

Vid Anundshög finns fem skeppssättningar placerade i närheten av högen. Den största är 53 meter lång och 16 meter bred. Den bredvid är 51 meter lång och 25 meter bred. De tre mindre är 23, 28 och 35 meter långa. Inget annat fornlämningsområde i Sverige har lika många stora skeppssättningar.

Enligt skriftliga källor var stenarna omkullfallna vid mitten av 1600-talet. Stenarna förblev liggande till 1932, då fyra av skeppssättningarna restaurerades. Samtidigt undersöktes marken kring de liggande stenarna. Stenarna i den femte stensättningen ligger ännu ner, så att det är möjligt att se hur alla skeppssättningarna vid platsen sett ut under hundratals år.

I närheten av stenen närmast Anundshögen hittades brända ben och en keramikskärva, kanske en grav. I mitten av skeppen finns mittstenar av klot, vilka troligen symboliserar skeppets mast. De stora stenarna restes upp och placerades på ursprunglig plats.